קמפוס בית ספרי

תכנית "חינוך באהב"ה– אחריות, הגשמה ,בגרות, הנעה והנאה- מהווה  נדבך נוסף בשילוב הבחירה וחלק מפיתוח הייחודית הבית ספרית. התוכנית מזמנת עבור הלומדים למידה משמעותית, חווייתית ורלוונטית. באמצעות טיפוח תפקודי לומד עצמאי יעשירו התלמידים את עולמם, בלמידה שיתופית פעילה ועבודת צוות לצד פיתוח כישורים חברתיים. אנו מאמינים כי  התנסויות ומעורבות פעילה של הלומדים תהווה אמצעי לביטוי אישי ורואים בבחירה האישית והאחריות אבני יסוד לפיתוח לומד עצמאי, סקרן, פעיל ויוזם.   

הגדרות כלליות כניסה למערכת