מעגלי שיח - ערך הדיאלוג

 

הבוקר אצלנו בבית הספר נפתח במעגלי שיח.  

"הישיבה במעגל, כשעיני כל הישובים מכוונות למרכז,

ממחישה גם כי לכל אדם נקודת ראות אחרת, אך לגיטימית באותה מידה." (דרך המעגל, נורית לאו אברהמי)

כאשר אנחנו יושבים במעגל, כולנו באותו מרחק מהאמצע. ברגע הזה, כולנו שווים – אנו באותו מרחק וגובה, לכולנו יש מקום ונראות.

 

מעגלי השיח מאפשרים לתלמידים להעצים את יכולתם להיות רגישים וקשובים לאחרים ומחזקים את תחושת השייכות. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת