ייחודיות בית הספר

       חינוך המבוסס על דיאלוג, רב גילי, חניכה ובחירה

הגדרות כלליות כניסה למערכת