המסלול הייחודי בבית הספר

ברוח החינוך הדמוקרטי

חונכות

המורה כחונך ומתכלל והתלמידים כחונכים.

מחנכת הכיתה במסלול הדמוקרטי היא החונכת של התלמידים. החונכות יכולה להתבטא במפגש אישי או במפגש קבוצתי והיא שזורה במהלך יום הלימודים בוועדות, בקידום יוזמות ועוד. 

לחצו על התמונה ותוכלו לשמוע עוד על החונכות ממקור ראשון.

מערכת שעות

במסלול הדמוקרטי כל תלמיד  ותלמידה, בוחרים את מקצועות הלימוד (למעט מקצועות הליבה: עברית, חשבון, חינוך גופני)

יומן מסע

התעודה הינה בעצם תהליך אישי וגם אותה בונים עם התלמידים.

שיעור הקדמה לתעודות בשיעור עצמו דיברנו באופן כללי מהי תעודה תעודת זהות, תעודה בסוף שנה, תעודה על התנהגות טובה, תעודה על לימודים ועוד…

לאחר מכן ביררנו ביחד מה הם היו רוצים שיופיע בתעודה שלהם. ומה הם היו רוצים שנשאל אותם לסיכום המחצית. לאחר שאספנו את כל הנתונים. נפגשנו כל הצוות ביחד ובנינו תעודת מסע לכל הנוכחים.

 

בחירה

תהליך הבחירה מאפשר הזמנה תמידית ללמידה משמעותית עבור הלומדים והוא מעודד מעורבות ורלוונטיות בתהליכי הלמידה לצד פיתוח אחריות. התלמידים מתנסים בתהליכי בחירה באופנים מגוונים החל מכיתה א'.

 

שותפות הורים

בבית הספר שלנו, גם ההורים לוקחים חלק בההליכי הלמידה ומעבירים שיעורים ותכני לימוד. 

השותפות באה לידי ביטוי גם בפרלמנט.  

וועדות

החל מכיתה א' כל תלמיד ותלמידה יכולים להשתתף בוועדה על פי בחירה אישית.

תהליך בחירת הוועדות נעשה בשיח משותף עם הילדים ובו נקבעות הוועדות לכל כיתה לפי הצורך שעולה מהתלמידים. מפגשי הוועדות משולבים במערכת הכיתתית ומלווה אותם מחנכת הכיתה.

 

משלוח מנות

משלוחי מנות  ראש דשא  כיתה א'2

פרלמנט

היום התקיים מפגש פרלמנט ראשון של נציגות התלמידים של המסלול יחד עם נציגות של המחנכות. המפגש נפתח בשיח שבו הציגו התלמידים את תחושותיהם לקראת המפגש ביניהן  : גאווה, התרגשות, "ביישנות", שמחה ועוד..

בפני חברי הפרלמנט הוצג הנושא הנבחר בבחירות שהתקיימו לכל התלמידים: פינת חי בבית הספר.

כל נציגות כיתתית ישבה יחד ושוחחה על יתרונות / חסרונות ועסקה בשאלה האם ניתן להקים פינת חי בבית הספר.

אנו נמשיך לדון בנושא תוך שיתוף כל תלמידי הכיתה במפגש קבוע שיתקיים לסירוגין בימים שני או שלישי אחת לשבוע.

 

בחירות דמוקרטיות

ברמת אלון הילדים בוחרים ומשפיעים 🙂

כחלק מהחינוך לדמוקרטיה ולקראת הבחירות
הקרבות, ילדי כיתות א' -ד' ערכו בחירות בבית הספר
.  כל כיתה בחרה את ההצעה שתעלה לפרלמנט הילדים הבית-ספרי בבחירות גלויות. והתהליך לא נגמר … כל כיתה הציגה את הנושא שהעלתה לפרלמנט, ונערכו בחירות נוספות חשאיות, לבחירת סדר הצגת הנושאים בפרלמנט הבית-ספרי שידון בנושאים השונים ויצביע עליהםבכיתה א'2  נערכו גם בחירות חשאיות לבחירת שם ייחודי לכיתה והשם הנבחר הוא:   כיתת הברק – א'2, אנו מאמינים כי הלמידה וההתנסות בנושאים הרלוונטיים לתלמידים ולעולמם, הופכים את הלמידה לחוויותית ומשמעותית.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת