טיולים

טיולים תשע"ח

הלמידה מחוץ לביה"ס והטיול בפרט, הם מכשיר ראשון במעלה להכרת הארץ ומורשתה והעמקת הקשר הרגשי של התלמידים עם הארץ.
בבית הספר רואים אנו לנגד עינינו כמטרת על להביא את הילדים לאהבת ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל.
דרך הטיולים תוך הפעלת החושים אנו מחברים את הנלמד למציאות חייהם היום יומית של התלמידים,
ובכך משיגים אנו את מטרתנו החינוכית.

ברכת שנת למודים פורייה ומוצלחת.

צביה-רכזת טיולים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות