מפתח הל"ב

קישור לשאלון רשתhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLZAM5q8wGGj2LvrKVf0EPuQqxRF2YapNoQgnkb4kGfIqzig/viewform

גלישה בטוחה

שאלוני אקלים:

כיתה ב1

כיתה ב2

כתה ג1

כיתה ג2

כיתה ד1

כיתה ד2

כיתה ה1

כיתה ה2

כיתה ו1

כיתה ו2


בחירות למועצת תלמידים

ביום שני ה-05 לדצמבר, נערכו בבית-ספרנו כמידי שנה בחירות למועצת התלמידים בכיתות ג'- ו'.

אנו שמחים ונרגשים להציג את נבחרת מועמת התלמידים לשנת תשע"ז ומאחלים להם הצלחה רבה!

כיתה ג1 – אליס אלבנוב ועילי פרדמן

כיתה ג2 – נעה שטיינר ואדווה נועם

כיתה ד1 – אוהד הדר ועידו כהן

כיתה ד2 – הראל משיח ותהל נח

כיתה ה1 – אושר ברוך ואמילי סהלו

כיתה ה2 – תומר קישון וטוהר זעאפרני

כיתה ו1 – ים סופר ואיתי מרגלית

כיתה ו2 – מיקה אשלי ועידו סעדי

תהליך בחירת המתמודדים כלל  שיח ולמידה בכיתות על מושגים כמו : דמוקרטיה, מצע, תעמולת בחירות , בחירות חשאיות ועוד. בנוסף, התקיים שיח על מהי מנהיגות? מיהו מנהיג ואילו תכונות נדרשות שיהיו לו? . לאחר מכן הציגו המתמודדים את המצעים שלהם בפני הכיתות . אווירת הבחירות הייתה הוגנת ונעימה מאוד . דבר שעליו אנו גאים מאוד בתלמידים.

המתמודדים שלא נבחרו למועצה יסייעו למועצה במשך השנה בפעילויות השונות.

אני רוצה להודות לכל המתמודדים שהשתתפו ולקחו חלק בתהליך חשוב זה וראו עצמם כמי שיכולים לתרום מעצמם לרווחת התלמידים ולבית הספר.

יישר כוח למתמודדים ולזוכים.

ביום שני השבוע ה-19.12, נפגשנו בספרייה לישיבת פתיחת שנה הצטרפה אלינו רונית מנהלת בית-הספר .

נציגי המועצה הביעו את שמחתם והתרגשותם על שנבחרו לתפקיד זה.

בישיבה דנו יחד עם הנציגים על הדרכים שברצונם לתרום לבית-הספר.

הועלו רעיונות למספר ועדות ,  שיתחילו את עבודתן אחרי חנוכה.

אני מאחלת למועצה בהצלחה. .

אסנת.

 

 

 

הורים יקרים !

חינוך לערכים וטיפוח מיומנויות חברתיות לצד קידום ההישגים הלימודיים הנם מתפקידיו המרכזיים והחשובים של ביה"ס.

כאנשי חינוך ניצבות בפנינו החובה והזכות לפעול להבניית חברה ערכית המושתתת על אבני יסוד כגון: אכפתיות , מעורבות, אחריות אישית וקולקטיבית , נתינה ועוד.

בית ספרנו משלב בסדר יומו החינוכי- ערכי שעה שבועית ללמידה בתכנית "מפתח הלב".תוכנית "מפתח הלב" הינה תוכנית חברתית –ערכית לשעת חינוך.

התוכנית מתמקדת במס' נושאים מרכזיים : מעגל קשרי פרט בקבוצה , מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית ספרי, מעגל החיים הלאומי- בדגש על נקודות ציון בלוח העברי ומעגל החיים הקהילתי

בכל חודש התלמידים לומדים ערך חדש.

בתחום החברתי נמקד בפעולות הבאות:

1. שעת חינוך/חברה : שעת חינוך קבועה אחת לשבוע תופעל בכל הכיתות.בהתאם לסילבוס החברתי –ערכי.
2. מפגשי מחנך –קבוצת תלמידים : יתקיימו מפגשי מחנך קבוצת תלמידים ("מפגשים מלב אל לב") במהלכם
יתקיים שיח חברתי ערכי-רגשי בנושאים רלוונטיים לחיי הילדים.
3. טיפוח מעורבות חברתית : תלמידי ביה"ס יגלו מעורבות חברתית בכיתה , בביה"ס ובקהילה ,
תוך מתן הזדמנות לכל תלמיד /ה למלא תפקיד במהלך השנה במסגרות מגוונות כמו : "תפקיד לכל תלמיד" , "שגרירי פתח הלב" ועוד.
4. שיתוף הורים : שיתוף ההורים בלמידה ובהתנסות החברתית ערכית יתקיים השנה ברמות שיתוף שונות, כמו
"יידוע משפחות התלמידים על אודות הערך החודשי בתכנית " מפתח הלב" ועל ההתנהגויות בהן מתנסים התלמידים בכל חודש,
עידוד משפחות לקיים שיח משפחתי במהלכו ישתפו במחשבות , ברגשות , בצרכים ובציפיות בהקשר לערך ליישומו במסגרת המשפחתית ,
הזמנת ההורים לקחת חלק פעיל בתכנון, בביצוע ו/או בהערכת אירועים כיתתיים ובית ספריים בחיבור לערך וליזום מהלכים חברתיים ערכיים .

הערכים על פי לוח השנה העברי :

תשרי- שיתוף והשתתפות

חשוון – מעורבות חברתית

כסלו- שונות

טבת –ניהול קונפליקטים

שבט-אחריות

אדר-נתינה

ניסן-אחדות ושונות

אייר-כבוד

סיוון-עבודה בצוות

תמוז-בטחון ובטיחות.

במסגרת מפתח הלב יתחילו השנה תלמידים מועצת התלמידים בשיתוף עם צוות בית-הספר
בתכנית להעברת הטוב שבנו במסגרת – 'הפרפרים של עומר'. מעשים טובים שיעזרו לכולנו לראות את הטוב שבנו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות